KLASA: 112-02/23-01/193
URBROJ: 2158-1-13-23-11
U Osijeku, 14. kolovoza 2023. godine

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za stručni suradnik pedagog
(KLASA: 112-02/23-01/168; URBROJ: 2158-1-13-01-23-1) koji je objavljen dana 02.
kolovoza 2023. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
i web stranici EDukOS – privatne srednje škole s pravom javnosti objavljuje
Poziv na predstavljanje Škole i radnog mjesta stručni suradnik pedagog

R.br. / Kandidat

 1. MATIJA S.
 2. KRISTINA S.
 3. IVA S.
 4. MIROSLAV K.
 5. TINA B.
 6. HELENA B.
 7. NERA M.
 8. PATRIK P.
 9. NEVENKA N.
 10. KRISTINA K.
 11. KLARA J.
 12. LANA G.
 13. MARTINA D.
 14. MAGDALENA H.
 15. MAGDALENA J.
 16. LEA L.
 17. KRISTINA B.
 18. MARINA P.
 19. MARIJA F.
 20. MARKO C.
 21. VEDRAN D.
 22. NINA E. B.
 23. MATO K.

Kandidati su obavezni pristupiti predstavljanju Škole i radnog mjesta koji će se održati dana
18.08.2023. (petak) u periodu od 16:30 – 18:00h na adresi EDukOS-privatna srednja škola,
Ulica kardinala Alojzija Stepinca 21, Osijek u učionici naziva Josip Juraj Strossmayer
(prizemlje, lijevo). Kandidate molimo da ponesu osobnu iskaznicu radi identifikacije.
 
Najava testiranja – uz obavezno sudjelovanje na predstavljanju Škole i ostalo prethodno
navedeno, kandidati su obavezni pristupiti usmenom testiranju koje će uslijediti tijekom
24.08.2023. (četvrtak) i 25.08.2023. (petak).

Raspored termina kada pojedini kandidat pristupa usmenom testiranju bit će objavljen
početkom sljedećeg tjedna na web stranici Škole. 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA