EDukOS OPĆA GIMNAZIJA

U programu opće gimnazije podjednako su  zastupljeni svi predmeti koji učenicima daju široko opće znanje i niz vještina iz raznih područja obrazovanja te, za razliku od prirodoslovno-matematičkog programa, on ne naglašava STEM predmete u odnosu na ostale.

Savršen je odabir za učenike koji nisu sigurni što će studirati jer će pripremiti učenika za svaki predmet na državnoj maturi te mu dati vrhunsko opće znanje za studiranje bilo kojeg fakulteta na uspješnoj razini.

Ipak, od drugog razreda učenik za izborni predmet može birati talijanski, informatiku ili matematiku te na taj način proširiti svoje znanje iz informatike ili matematike ako dotada shvati da mu je to preferencija.

EDukOS PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA

Programom prirodoslovno-matematičke gimnazije učenike od prvog razreda temeljito i kvalitetno pripremamo za polaganje državne mature, a istovremeno i za upis na visokoškolske ustanove po vlastitom izboru.

Znanje i način razmišljanja koje će dobiti te radna navika koju će učenik razviti omogućit će uspješno studiranje bilo kojeg fakulteta, a na fakultetima iz STEM područja učenici će biti u značajnoj prednosti u odnosu na učenike drugih smjerova u gimnazijama posebno zbog znanja programiranja, matematike i ostalih STEM područja.

Program prirodoslovno-matematičke gimnazije sadrži veći fond sati matematike, fizike i informatike tijekom svih četiriju godina obrazovanja.

Učenici mogu umjesto drugoga stranog jezika birati pojačani program matematike, odnosno informatike od prvoga do četvrtog razreda. O svom izboru učenici se trebaju izjasniti tijekom upisa u prvi razred.

Nastavni plan i program posebno je usmjeren na stjecanje znanja i vještina u području matematike i informatike tijekom svih četiriju godina obrazovanja. Osim toga, prirodoslovni dio programa pruža učenicima mogućnost praktične primjene teorijskog znanja u laboratorijskim vježbama iz fizike, kemije i biologije.