Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19., 64/20. i 151/22.), a u svezi s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“, br. 49/2015., 47/2017. i 39./2022.), članka 32. Privremenog Statuta EDukOS – privatna srednja škola s pravom javnosti, Osijek i Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. („Narodne novine“, br. 55/2023., EDukOS –privatna srednja škola s pravom javnosti Osijek objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za upis učenika u I. razred za školsku godinu 2023./2024.

Otvori PDF natječaja ovdjePrijave

Postupak upisa je jednostavan. Za početak, dogovorite termin za inicijalni razgovor pozivom na +385 91 607 3280.

Prijave i upisi u EDukOS gimnaziju održat će se preko stranice Upisi.hr.

Važno je da nas prilikom prijave obrazovnog programa stavite na prvo mjesto i/ili drugo mjesto (opća i/ili prirodslovno-matematička gimnazija) jer izabrano mjesto utječe na vaš rang.

Uz proces upisa preko dotične stranice, naša škola provodi i dodatno testiranje prema dolje navedenim uputama, a cijena upisnine iznosi 40 eura.

Testiranje

Učenici prolaze testiranje koje objedinjuje:

  • razgovor
  • test logičkog zaključivanja.

Testiranje se održava pred kraj lipnja/početak srpnja. Točan datum ćemo objaviti na mrežnoj stranici škole.

Dokumenti potrebni za upis su isti kao i u svakoj drugoj srednjoj školi:

  • rodni list
  • domovnica
  • prethodne svjedodžbe
  • Upisnica (potpuno popunjena i potpisana od strane djeteta i roditelja/skrbnika ispisana iz sustava NISpuSŠ)
  • Odgovarajući dokumenti na temelju kojih je učenik stekao pravo na dodatne bodove ili pravo prednosti.

Konačan upis potvrđujemo potpisom ugovora o školovanju.