NATJEČAJI

NASTAVNIK/CA FIZIKE ↗

EDukOS Gimnazija
Ulica kardinala Alojzija Stepinca 21, 31000 Osijek
Rok za podnošenje prijava do: 11/10/2023

NASTAVNIK/CA GEOGRAFIJE ↗

EDukOS Gimnazija
Ulica kardinala Alojzija Stepinca 21, 31000 Osijek
Rok za podnošenje prijava do: 11/10/2023

NASTAVNIK/CA LIKOVNE
UMJETNOSTI ↗

EDukOS Gimnazija
Ulica kardinala Alojzija Stepinca 21, 31000 Osijek
Rok za podnošenje prijava do: 11/10/2023