NATJEČAJI

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

EDukOS Gimnazija
Ulica kardinala Alojzija Stepinca 21, 31000 Osijek
13. ožujka 2024.

REZULTATI USMENOG TESTIRANJA

EDukOS Gimnazija
Ulica kardinala Alojzija Stepinca 21, 31000 Osijek
13. ožujka 2024.

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA I POZIV NA INTERVJU

EDukOS Gimnazija
Ulica kardinala Alojzija Stepinca 21, 31000 Osijek
Termin intervjua: 12. ožujka 2024.

POZIV NA TESTIRANJE – TAJNIK/CA

EDukOS Gimnazija
Ulica kardinala Alojzija Stepinca 21, 31000 Osijek
Termin testiranja: 11. ožujka 2024.

TAJNIK/CA

EDukOS Gimnazija
Ulica kardinala Alojzija Stepinca 21, 31000 Osijek
Rok za podnošenje prijava do: 05/03/2024

NASTAVNIK/CA GEOGRAFIJE ↗

EDukOS Gimnazija
Ulica kardinala Alojzija Stepinca 21, 31000 Osijek
Rok za podnošenje prijava do: 11/10/2023

NASTAVNIK/CA LIKOVNE
UMJETNOSTI ↗

EDukOS Gimnazija
Ulica kardinala Alojzija Stepinca 21, 31000 Osijek
Rok za podnošenje prijava do: 11/10/2023

NASTAVNIK/CA FIZIKE ↗

EDukOS Gimnazija
Ulica kardinala Alojzija Stepinca 21, 31000 Osijek
Rok za podnošenje prijava do: 11/10/2023