Neke od vještina i aktivnosti koje ćemo kod učenika razvijati:

 • komunikacijske vještine
 • javni nastupi
 • vještine digitalnog marketinga
 • poduzetništvo
 • volontiranje
 • humanitarni rad
 • socio-emocionalno učenje
 • tečajevi samoobrane
 • pružanje prve pomoći
 • edukacije iz pravilne i zdrave prehrane
 • dramska skupina
 • sportske aktivnosti
 • novinarstvo
 • kvizovi
 • večer matematike
 • posjet kazalištima i kinu
 • odlazak u restorane – pravila
 • ponašanja/bonton
 • retorička grupa
 • panel-rasprave
 • dani karijera
 • financijska inteligencija
 • domaćinstvo

Pratit ćemo kalendarski bitne dane koje ćemo obilježavati na kreativan i edukativan način.

Svake će godine učenici imati mogućnost školskih putovanja na atraktivne europske destinacije poput Pariza, Londona, Rima, Barcelone, Venecije, Lisabona i sl.

Učenicima ćemo pomoći da do kraja četvrtog razreda jasno znaju u kojem se smjeru žele profesionalno razvijati tako što ćemo im pomoći u identifikaciji talenata i onoga što su njihove prirodne snage, razumijevanju vlastita temperamenta i karakternih specifičnosti.