• Osiguravamo individualan pristup svakom
učeniku, a stvaranjem dobre i poticajne radne
atmosfere izgrađujemo zajedništvo među učenicima.

• Naši nastavnici nastavu provode na zanimljiv i
interaktivan način te govore jezikom koji učenici
mogu razumjeti. Time osiguravamo usredotočenost
učenika svih 45 minuta čime smanjujemo dodatan
rad kod kuće i količinu nepotrebnih zadaća.

• Učenik koji bude izvršavao svoje obveze zasigurno
neće imati potrebu za instrukcijama tijekom srednje
škole kao ni za plaćenim pripremama za državnu maturu.
Time roditelji naših polaznika mogu uštedjeti do dvije
godišnje školarine (50% troška djetetova školovanja).

• BLOK-NASTAVA – Smanjujemo obujam pisanih i
usmenih provjera znanja uvođenjem blok-nastave.
Umjesto usporednog slušanja 15 predmeta učenik
prati samo 10 predmeta u isto vrijeme. Naprimjer, u prvoj
polovici polugodišta nema povijest, ali ima geografiju,
a u drugoj polovici ima povijest, ali nema geografiju.

• Svi će učenici već u ožujku imati zaključene ocjene iz
5 od 15 predmeta. Time smanjujemo nepotreban stres
učenika u svibnju i lipnju zbog velike koncentracije
ispita i zaključivanja svih predmeta u istom razdoblju.

• Učenicima ćemo pomoći da do kraja četvrtog razreda jasno
znaju u kojem se smjeru žele profesionalno razvijati
tako što ćemo im pomoći u identifikaciji talenata i
onoga što su njihove prirodne snage, razumijevanju
vlastita temperamenta i karakternih specifičnosti.

• Znanje koje će učenik steći po završetku srednje škole
olakšat će mu upis i studiranje željenog fakulteta.

• Neke od vještina i aktivnosti koje ćemo kod učenika
razvijati jesu komunikacijske vještine, javni nastupi,
vještine digitalnog marketinga, poduzetništvo,
volontiranje, humanitarni rad, tečajevi samoobrane,
pružanje prve pomoći, edukacije iz pravilne i zdrave
prehrane, dramska skupina, sportske aktivnosti,
novinarstvo, kvizovi, večer matematike, posjet
kazalištima i kinu, odlazak u restorane – pravila
ponašanja/bonton, retorička grupa, panel-rasprave,
dani karijera, financijska inteligencija, domaćinstvo.

• Cilj nam je prevencija i suzbijanje vršnjačkog nasilja te
virtualnog zlostavljanja izgradnjom otvorenosti,
zajedništva i povezanosti unutar razreda.

• Učenici će imati mogućnost pomoću anonimnih anketa
utjecati na nastavu, nastavnika i školu (demokratski
stil) te mijenjati ono što u školi može biti bolje.

• Školarina iznosi 270,00 EUR mjesečno uz sve mogućnosti
kartičnoga i obročnog plaćanja. Tvrtkama nudimo
stipendiranje učenika putem porezno priznatog troška.

• Svake će godine učenici imati mogućnost školskih putovanja
na atraktivne destinacije poput Pariza, Londona, Rima,
Barcelone, Venecije, Lisabona i sl. (koja nisu obavezna)

• Imamo moderno opremljenu školsku zgradu u centru Osijeka
s vlastitim prostranim školskim dvorištem. Postoji mogućnost
dolaska u školu biciklom. Tjelesna nastava održavat će
se u opremljenim dvoranama kao i na pripadajućim
vanjskim igralištima.