Koliko traje školski odmor?

Mali školski odmor traje 10 minuta, a veliki školski odmor 15 minuta.

Kako će izgledati nastavni program Opće gimnazije?

U tablici su prikazani svi nastavni predmeti s pripadajućom tjednom satnicom prema godini učenja. Izborni sadržaj učenici biraju u alternaciji.

Program Opće gimnazije

Kako će izgledati program Prirodoslovno-matematičke gimnazije?

U tablici su prikazani svi nastavni predmeti s pripadajućom tjednom satnicom prema godini učenja. Izborni sadržaj učenici biraju u alternaciji.

Program Prirodoslovno-matematičke gimnazije

Koje će strane jezike učenici imati priliku učiti?

Opća gimnazija:
Učenik uči 2 strana jezika redovno. Engleski i njemački. Bira prvi strani jezik te njega uči 3 školska sata tjedno (sva 4 razreda).

Drugi strani jezik uči 2 školska sata tjedno (sva 4 razreda).

Uz dva obavezna strana jezika, učenik od drugog razreda pa do kraja četvrtog može učiti i talijanski. Naime, učenik nakon prvog razreda bira izborni predmet kojeg će učiti 2 školska sata tjedno. Može birati između talijanskog, matematike i informatike.

Uz to, učenik uči latinski jezik 2 školska sata tjedno tijekom prva dva razreda.

Prirodoslovno-matematička gimnazija:
Učenik redovno uči jedan strani jezik kojeg bira između engleskog i njemačkog te ga uči 3 školska sata tjedno (sva 4 razreda).

Uz to, učenik od prvog razreda bira hoće li učiti drugi strani jezik 2 školska sata tjedno ili će umjesto njega odabrati dodatne sate matematike ili informatike.

Ukoliko učenik odabere uz redovnu matematiku učiti dodatno 2 školska sata tjedno dodatnu matematiku, tada ne uči drugi strani jezik nego u prvom i drugom razredu ima 6 školskih sati matematike i 2 školska sata informatike, a u trećem i četvrtom razredu 7 školskih sati matematike i 2 školska sata informatike.

Ukoliko učenik odabere uz redovnu informatiku učiti dodatno 2 školska sata tjedno dodatnu informatiku, tada ne uči drugi strani jezik nego u prvom i drugom razredu ima 4 školska sata matematike i 4 školska sata informatike, a u trećem i četvrtom razredu 5 školskih sati matematike i 4 školska sata informatike.

Uz to, učenik uči latinski jezik 2 školska sata tjedno tijekom prva dva razreda.

Izborni predmeti?

Opća gimnazija:

Učenik pri upisu škole bira izborni predmet između vjeronauka ili etike.

Uz to, od drugog razreda pa do kraja srednje škole učenik bira izborni predmet kojeg uči 2 školska sata tjedno. Bira između talijanskog, matematike ili informatike.

Ukoliko odabere izbornu matematiku, cilj toga odabira jest da se smanji zaostatak u znanju matematike u odnosu na učenike iz prirodoslovno-matematičke gimnazije koji će ju u trećem i četvrtom razredu učiti minimalno 5 školskih sati tjedno (maksimalno 7, ovisno o programu koji odabere učenik), a u općoj gimnaziji se ona u trećem i četvrtom razredu uči 3 školska sata tjedno.

Ukoliko odabere izbornu informatiku, cilj toga odabira jest da se smanji zaostatak u znanju informatike u odnosu na učenike iz prirodoslovno-matematičke gimnazije koji će ju u sva 4 razreda učiti minimalno 2 školska sata tjedno (a maksimalno 4, ovisno o programu koji odabere učenik), a u općoj gimnaziji se informatika redovno uči samo u prvom razredu (2 školska sata tjedno), dok se u ostalim razredima taj predmet ne uči.

Ukoliko učenik odabere izborni talijanski, tada će imati priliku uz dva redovna strana jezika učiti i treći strani jezik te time razviti svoje jezične sposobnosti koje su mu potrebne u današnjem multi-kulturalnom svijetu.

Prirodoslovno-matematička gimnazija:

Učenik pri upisu škole bira izborni predmet između vjeronauka ili etike.

Učenik pri upisu škole odabire pohađati nastavu po A, B ili C programu.

Može odabrati učiti drugi strani jezik (program A) ili dodatnu matematiku (program B) ili dodatnu informatiku (program C).

Razlike između programa su:

Program A – dva strana jezika (jedan obavezni i jedan izborni strani jezik)

Učenik redovno uči jedan strani jezik kojeg bira između engleskog i njemačkog te ga uči 3 školska sata tjedno (sva 4 razreda).

Uz to, učenik od prvog razreda uči drugi strani jezik 2 školska sata tjedno.

Program B – jedan strani jezik i izborna nastava matematike

Ako učenik odabere uz redovnu matematiku učiti dodatno 2 školska sata tjedno matematiku, tada ne uči drugi strani jezik nego u prvom i drugom razredu ima 6 školskih sati matematike i 2 školska sata informatike, a u trećem i četvrtom razredu 7 školskih sati matematike i 2 školska sata informatike.

Program C – jedan strani jezik i izborna nastava informatike

Ako učenik odabere uz redovnu informatiku učiti dodatno 2 školska sata tjedno informatiku, tada ne uči drugi strani jezik nego u prvom i drugom razredu ima 4 školska sata matematike i 4 školska sata informatike, a u trećem i četvrtom razredu 5 školskih sati matematike i 4 školska sata informatike.

Mogućnost prebacivanja iz druge škole?

Odredbom članka 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) propisano je da redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj školi, odnosno prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program, ali najkasnije do početka drugog polugodišta.

Naime, na temelju pisanog zahtjeva učenika, odnosno njegovih roditelja, nastavničko vijeće škole donosi odluku o promjeni programa u istoj ili drugoj školi, odnosno odluku o prelasku iz jedne škole u drugu (npr. unutar istog mjesta, odnosno iz jednog grada u drugi) koja provodi isti obrazovni program, time da pri tome vodi računa da predmetna odluka ne utječe na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa uz poštovanje propisanih pedagoških standarda te da učenik ispunjava uvjete i zahtjeve stavljene pred ostale učenike u trenutku upisa (intervju pri upisu i ostala testiranja pri upisu).

Međutim, što se tiče promjene programa u srednjoj školi isti se može uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih ispita, gdje sam sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita te načina i rokova polaganja ispita posebnom odlukom propisuje nastavničko vijeće škole. Nadalje, ona škola iz koje učenik odlazi dužna je izdati prijepis ocjena, time da ista ispisuje učenika u roku od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.

Učeniku prvog razreda srednje škole može se odlukom nastavničkog vijeća omogućiti promjena upisanog programa u istoj ili drugoj školi, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje isti obrazovni program, ako učenik ima jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg učenika upisanoga u taj program u toj školi i toj školskoj godini i ako ispunjava uvjete i zahtjeve stavljene pred ostale učenike u trenutku upisa (intervju pri upisu i ostala testiranja pri upisu).

Ujedno ukazujemo na situaciju da kada učenik prekine srednje obrazovanje, škola ga može upisati temeljem Odluke nastavničkog vijeća ako od kraja školske godine u kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije proteklo više od dvije školske godine, odnosno ako je od prekida obrazovanja prošlo više od dvije školske godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Koji su uvjeti upisa u EDukOS Gimnazije?

Upisi u 1. razred EDukOS gimnazije – u školskoj godini 2023./2024.

Prijave

Postupak upisa je jednostavan. Za početak, dogovorite termin za inicijalni razgovor pozivom na 098/9953696.

Prijave i upisi u EDukOS gimnaziju održat će se preko stranice Upisi.hr.

Važno je da nas prilikom prijave obrazovnog programa stavite na prvo mjesto i/ili drugo mjesto (opća i/ili prirodslovno-matematička gimnazija) jer izabrano mjesto utječe na vaš rang.

Uz proces upisa preko dotične stranice, naša škola provodi i dodatno testiranje prema dolje navedenim uputama.

Testiranje

Učenici prolaze testiranje koje objedinjuje:

 • uvid u ocjene prethodnih razreda
 • razgovor
 • esej
 • test logičkog zaključivanja.

Testiranje se održava pred kraj lipnja. Točan datum ćemo objaviti na mrežnoj stranici škole.

Dokumenti potrebni za upis su isti kao i u svakoj drugoj srednjoj školi:

 • rodni list
 • domovnica
 • prethodne svjedodžbe
 • Upisnica (potpuno popunjena i potpisana od strane djeteta i roditelja/skrbnika ispisana iz sustava NISpuSŠ)
 • Odgovarajući dokumenti na temelju kojih je učenik stekao pravo na dodatne bodove ili pravo prednosti.

Konačan upis potvrđujemo potpisom ugovora o školovanju.

Stipendiranje dvoje učenika

Dodjeljujemo dvije stipendije učenicima s maksimalnim brojem bodova ili prva tri mjesta na nekom od u nastavku navedenih državnih natjecanja ako nisu u financijskoj mogućnosti plaćati školarinu.

 • natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika;
 • natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Fizika, Kemija, Biologija ili informatike – računalstva (Infokup).

Radno vrijeme škole?

Škola je otvorena radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 – 16:00 sati.

Subotom i nedjeljom te praznicima koje propisuje Ministarstvo Republike Hrvatske škola je zatvorena.

Kontakti Uprave škole i radno vrijeme pojedinih službi?

Škola je otvorena radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 – 16:00 sati.

Kontakt Uprave EDukOS Gimnazije: info@gimnazija.edukos.hr

Cijena školarine za jednu školsku godinu?

Školarina za jedan mjesec iznosi 270,00 EUR.

Po generaciji iznos:

 1. godina – 3.240,00 EUR
 2. godina – 3.240,00 EUR
 3. godina – 3.240,00 EUR
 4. godina – 3.240,00 EUR

Školarina ne uključuje putovanja, izlete, ulaznice za razne školske i izvanškolske aktivnosti, troškove upisa te usluge korištenja Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

Uvjeti plaćanja?

Plaćanje je moguće izvršiti u 12 mjesečnih rata po 270,00 EUR po školskoj godini.

Novi razred nije moguće upisati dok se prethodno ne podmire obaveze iz prethodne školske godine.