Prvu generaciju EDukOS gimnazije čini čak 37 učenika!

U rujnu u Stepinčevoj 21 u Osijeku službeno je zaživjela nova dimenzija škole kroz EDukOS privatnu gimnaziju. Grad Osijek je time dobio novu privatnu, EDukOS opću gimnaziju, ali i prvu privatnu prirodoslovno-matematičku gimnaziju u svojoj povijesti.

Škola prepoznatljiva po kvaliteti učenika

Osnivač EDukOS gimnazije Kristijan Šimičić navodi kako je vizija EDukOS gimnazije postati jedna od deset najboljih srednjih škola u Hrvatskoj, prepoznatljiva po ulaznoj kvaliteti učenika i izvrsnosti koja se mjeri rastom znanja učenika. Zato su uveli visok bodovni prag, od 65 bodova.

Navode kako su tri četvrtine njihovih učenika odlikaši, uz nekoliko iznimno uspješnih profesionalnih sportaša.

Prebacivanje iz javnih škola u EDukOS gimnaziju

Zanimljivo je da su se već u prva dva mjeseca neki učenici prebacili iz javnih škola u EDukOS gimnaziju. Procedura za prebacivanje vrlo je jednostavna i brza, navode čelnici Gimnazije.

Nova dimenzija škole?

Već u prva dva mjeseca učenici EdukOS gimnazije školuju se prema novoj dimenziji obrazovanja.

Učenici anonimnim anketama demokratskim stilom imaju priliku mijenjati način rada na svakom predmetu. Predavače učenici jednom u polugodištu detaljno ocjenjuju, te se prikupljaju prijedlozi za poboljšanje nastave.

Roditelje učenika škola uključuje u stručne radionice kako bi unaprijedili svoje vještine i bolje pratili sva područja razvoja svog djeteta.

Dio se nastave, odnosno zadatci na nastavi, snima. Učenici ih mogu kod kuće dodatno pogledati i time se eliminira potreba za bilo kakvim instrukcijama.

Kvalitetu nastave osigurava i nastava bez mobitela, kao i mogućnost ranijeg zaključivanja ocjena.

Domaćinstvo, samoobrana i prva pomoć

Samo za jednu od izvannastavnih aktivnosti, Domaćinstvo, pripremili su više od 16 radionica. Tu je i tečaj samoobrane kroz tri radionice i četiri radionice prve pomoći. Ističu da svojim učenicima žele omogućiti praktično i iskustveno učenje kroz nastavu.

Povezivanje s tvrtkama i institucijama

Gimnazija ponosno ističe usmjerenost zajednici i lokalnom razvoju u suradnji s tvrtkama i obrazovnim institucijama. Brojni gosti predavači iz svih profesija pomažu učenicima u odlučivanju čime se žele baviti u budućnosti i koji je fakultet za njih najbolji izbor.

U EDukOS gimnaziji kažu kako puno toga još pripremaju u želji da postanu nositelji kvalitete srednjoškolskog obrazovanja.

Pročitajte više

Obavijest o neodržavanju nastave u ponedjeljak 9. listopada 2023. godine

Odlukom  Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije donesenom temeljem rezultata mjerenja kakvoće zraka, a  kojima su pokazane povišene vrijednosti onečišćenja nastale izdimljavanjem požarište tvornice Drava International d.o.o., preventivno se u ponedjeljak 9. listopada 2023. godine obustavlja izvođenje nastave u učionicama Škole.

Nastava će se odvijati putem ZOOM platforme u realnom vremenu prema rasporedu sati.

Sutra, 9. listopada 2023. godine, nakon Sjednice Stožera i dobivenih novih podataka o kakvoći zraka, uslijediti će obavijest o organizaciji nastave za preostale dane.

Pročitajte više

Odluka o imenovanju ravnatelja Škole

KLASA: 007-04/23-02/19

URBROJ: 2158-1-13-01-23-01

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) te članka 32. Statuta EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti na 4. sjednici održanoj 16. kolovoza 2023. godine Školski odbor EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti donio je:

Odluku o  imenovanju  ravnatelja Škole

Boris Hartman, imenuje se ravnateljem EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti na vrijeme od pet (5) godina s danom 01. rujna 2023. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Školski odbor EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti raspisao je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole. Natječaj je objavljen dana 01. kolovoza 2023. godine na službenoj web stranici škole.

U provedenom natječajnom postupku utvrđeno je da se na natječaj prijavio jedan (1) kandidat.

Ponuda navedenog kandidata stigla je pravodobno u propisanom roku od osam dana te je ista urudžbirana s danom dostave u tajništvu škole i kao takva je neotvorena pristigla na 4. sjednicu Školskog odbora održanu 16. kolovoza 2023. godine gdje je Školski odbor utvrdio da navedeni kandidat ispunjava formalne uvjete natječaja.

Školski odbor na istoj sjednici donosi Odluku o utvrđivanju liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole i čije su prijave stigle u natječajnom roku za donošenje stajališta u postupku imenovanja ravnatelja EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti, a koji udovoljava uvjetima natječaja i koji je dostavio ponudu u roku.

Sukladno s člankom 32. Statuta EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti, članovi Školskog odbora utvrdili su kako kandidat Boris Hartman ispunjava nužne uvjete za imenovanje ravnatelja te kako je prijava pravovremena i potpuna te su vrednovali bodovima dodatne kompetencije. Nakon prethodno navedenog, članovi Školskog odbora pristupili su javnom glasovanju i donijeli Odluku o imenovanju ravnatelja.

Članovi Školskog odbora su dana 16. kolovoza 2023. godine javnim glasovanjem, sa tri (3) glasa ZA, nula (0) PROTIV u skladu sa člankom 32. Statuta EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti, jednoglasnom Odlukom imenovali za ravnatelja EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti BORISA HARTMANA, VSS, mag. educ. engleskog jezika i književnosti i mag. educ. povijesti iz Osijeka.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.   

Pouka o pravnom lijeku: Svaki prijavljeni  kandidat na ovaj natječaj  ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju i u roku od petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti o imenovanju ravnatelja zatražiti sudsku zaštitu pri Općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti.

Predsjednik Školskog odbora:

  ___________________

Antun Vidić, v.r.

Pročitajte više

Poziv na predstavljanje Škole i radnog mjesta stručni suradnik pedagog

KLASA: 112-02/23-01/193
URBROJ: 2158-1-13-23-11
U Osijeku, 14. kolovoza 2023. godine

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za stručni suradnik pedagog
(KLASA: 112-02/23-01/168; URBROJ: 2158-1-13-01-23-1) koji je objavljen dana 02.
kolovoza 2023. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
i web stranici EDukOS – privatne srednje škole s pravom javnosti objavljuje
Poziv na predstavljanje Škole i radnog mjesta stručni suradnik pedagog

R.br. / Kandidat

 1. MATIJA S.
 2. KRISTINA S.
 3. IVA S.
 4. MIROSLAV K.
 5. TINA B.
 6. HELENA B.
 7. NERA M.
 8. PATRIK P.
 9. NEVENKA N.
 10. KRISTINA K.
 11. KLARA J.
 12. LANA G.
 13. MARTINA D.
 14. MAGDALENA H.
 15. MAGDALENA J.
 16. LEA L.
 17. KRISTINA B.
 18. MARINA P.
 19. MARIJA F.
 20. MARKO C.
 21. VEDRAN D.
 22. NINA E. B.
 23. MATO K.

Kandidati su obavezni pristupiti predstavljanju Škole i radnog mjesta koji će se održati dana
18.08.2023. (petak) u periodu od 16:30 – 18:00h na adresi EDukOS-privatna srednja škola,
Ulica kardinala Alojzija Stepinca 21, Osijek u učionici naziva Josip Juraj Strossmayer
(prizemlje, lijevo). Kandidate molimo da ponesu osobnu iskaznicu radi identifikacije.
 
Najava testiranja – uz obavezno sudjelovanje na predstavljanju Škole i ostalo prethodno
navedeno, kandidati su obavezni pristupiti usmenom testiranju koje će uslijediti tijekom
24.08.2023. (četvrtak) i 25.08.2023. (petak).

Raspored termina kada pojedini kandidat pristupa usmenom testiranju bit će objavljen
početkom sljedećeg tjedna na web stranici Škole. 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

Pročitajte više

Potpisivanje ugovora i dostava upisnice (obavezno za sve učenike)

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole:

 1. Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu u razdoblju 10.7.2023.-13.7.2023. između 8:00 i 16:00 (s iznimkom ponedjeljka 10.7. između 12:00 i 17:00).
 2. Potpis ugovora dolaskom u školu u razdoblju 10.7.2023.-13.7.2023. između 8:00 i 16:00 (s iznimkom ponedjeljka 10.7. između 12:00 i 17:00).

Osobe koje su spriječene u tom razdoblju doći potpisati ugovor trebaju se javiti na broj 099 697 3226

Pročitajte više

Počeli su s instrukcijama, a sada otvaraju privatnu gimnaziju: ‘Evo što nam je cilj u idućih deset godina‘

S obzirom da 13 godina uspješno ispravljamo nedostatke obrazovnog sustava, mislim da je ovo logična nadogradnja projekta, kazuje ravnatelj Edukosa.

Prije 13 godina Kristijan Šimičić, tada još student Ekonomskog fakulteta u Osijeku, prepoznavši trenutak te uz očito dobar smisao za biznis, pokrenuo je obrt za instrukcije studenata koji je s vremenom rastao i širio područje djelovanja na učenike osnovnih i srednjih škola da bi danas imao tim s kojim kreće u svoj projekt života – osnivanje privatne gimnazije Edukos u Osijeku u koju je već investirao 700.000 eura kupivši i uredivši dvije poslovne zgrade u centru Osijeka.

 • S obzirom da 13 godina uspješno ispravljamo nedostatke obrazovnog sustava, mislim da je ovo logična nadogradnja projekta te od ove godine kroz privatnu gimnaziju i vrhunske nastavnike koje smo samostalno formirali krećemo sa sukreiranjem srednjoškolskog obrazovanja, čime stvaramo novu dimenziju škole. Smatram da se kvaliteta javnog obrazovanja može podići samo uz kvalitetne paralelne privatno vođene sustave koji će ponuditi vrhunske, motivirane i najbolje plaćene nastavnike, koji će osigurati visoku kvalitetu srednjoškolskog obrazovanja za sve koji to žele. Dodatno, projekt će stvoriti više od 20 novih radnih mjesta, a učenike osposobiti da budu spremniji za sve izazove koje život nosi nakon srednje škole – kazao nam je Šimičić dok smo hodali kroz moderno opremljenu zgradu Edukos Centra znanja u koju su se uselili prošle godine i gdje će od jeseni u prvi razred srednje škole krenuti 40 učenika, 20 u općoj i 20 u prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji. Put do ovoga nije bio lagan, ali se očito isplatio.

No, Šimičić ističe kako je njemu i njegovu timu, od gotovo 80 ljudi, najvažnije što su u ovih 13 godina uspješno educirali više od 11.000 studenata i 5000 srednjoškolaca, kroz modele instrukcija za osnovnu i srednju školu, odnosno fakultete te kroz pripreme za državnu maturu. U tom tim su magistri kemije, biologije, matematike, fizike, građevine, elektrotehnike, prehrambene tehnologije, hrvatskog, engleskog, talijanskog, njemačkog jezika, psihologije, prava i ekonomije te projekt menadžeri i voditelji EU projekata. Šimičić će reći da su oni najvrjedniji resurs škole, a ponosan je što je “ideja drugačije privatne gimnazije ideja cijelog tima ljudi”. Jutarnji list nedavno je objavio rang-listu najboljih škola na prošlogodišnjoj državnoj maturi koja je pokazala kako privatne škole rezultatima zaostaju za javnim. Šimičić smatra da se to može i mora promijeniti.

Pozitivan dojam

 • Naša je vizija da unutar 10 godina postanemo jedna od 10 najboljih srednjih škola u Hrvatskoj. Trenutno je najbolje rangirana privatna gimnazija na 26. mjestu od 162 srednje škole, a istovremeno većina od 17 ostalih privatnih srednjih škola su rangirane od 100. do 162. mjesta. Razlog tome, po mome je mišljenju, usmjerenje samo na profit kao glavni razlog osnivanja privatnih škola i preniske plaće nastavnicima. Te činjenice i njihove posljedice ruše ugled privatnog obrazovanja koje je u inozemstvu sinonim za kvalitetu. Naš je cilj to promijeniti – istaknuo je Šimičić. Istaknuo je kako će u njihovoj školi biti osiguran individualan pristup svakom učeniku.

Naši nastavnici nastavu provode na zanimljiv i interaktivan način te govore jezikom koji učenici mogu razumjeti. Time osiguravamo usredotočenost učenika svih 45 minuta čime smanjujemo dodatan rad kod kuće i količinu nepotrebnih zadaća. Učenik koji bude izvršavao svoje obveze u školi zasigurno neće imati potrebu za instrukcijama tijekom srednje škole kao ni za plaćenim pripremama za državnu maturu. Time roditelji naših polaznika mogu uštedjeti do dvije godišnje školarine (50 posto troška djetetova školovanja). No, treba reći i da će se za upis u školu morati zadovoljiti tri kriterija. Prvi je bodovni prag od minimalno 60 bodova, zatim pismeno testiranje i na kraju intervju s učenikom i roditeljem, pri čemu između ostaloga želimo utvrditi da roditelji ne misle da su upisom u privatnu gimnaziju i plaćanjem školarine kupili ocjenu ili lagodno školovanje svog djeteta – rekao je Šimičić.

Voditelj nastavnog sektora Antun Vidić dodao je kako oni kao škola daju nastavnicima potpuno slobodu da se prilagode učenicima i učine sve kako bi učenicima gradivo bilo jasno.

 • Želimo da govore jezikom koji mogu pratiti svi, a ne samo najbolji učenici. Nastavnici ne podrazumijevaju kako je učenik uvijek krivac za svoje neznanje, nego se prilagođavaju razini koju učenik može pratiti. Na taj način odjednom i težak predmet postaje normalan, a iznimno teško gradivo shvatljivo. To je razlog zašto vjerujem da će naša privatna srednja škola biti jedna od najboljih srednjih škola u državi – napomenuo je Vidić. Puno od škole očekuje i Adrijana Skender, majka 14-godišnje Karle, koja bi trebala biti jedna od prvih učenica gimnazije Edukos.
 • Kroz razgovor gospodina Šimičića i njegova tima s mojom kćeri i sa mnom detaljno nam je objašnjen koncept i ideja koja me u prvi mah podsjetila na skandinavsko, konkretno dansko, obrazovanje, gdje sam živjela punih pet godina. Sviđa mi se individualan pristup, a oduševio me naglasak škole na dodatne aktivnosti koje planiraju raditi, a to je prepoznavanje talenata i sposobnosti učenika te onoga što djeca žele raditi u budućnosti. Karla je također dobila vrlo pozitivan dojam i s nestrpljenjem iščekuje upise i početak škole. Sviđa joj se što je vodstvo škole doživljava kao odraslu osobu i uvažava njezina razmišljanja. Cool joj je i što su svi budući nastavnici relativno mlađi, ali s bogatim radnim iskustvom – rekla je Adrijana Skender.

Domaćinstvo
Nastava će biti jednosmjenska, a sustav, kažu, prilagođen potrebama učenika. Tako, primjerice, planiraju smanjiti obujam pisanih i usmenih provjera znanja uvođenjem blok-nastave, a umjesto usporednog slušanja 15 predmeta učenik će pratiti samo 10 predmeta u isto vrijeme.

 • Naprimjer, u prvoj polovici polugodišta učenik nema povijest, ali ima geografiju, a u drugoj polovici ima povijest, ali nema geografiju. Svi će učenici već u ožujku imati zaključene ocjene iz pet od 15 predmeta. Time smanjujemo nepotreban stres učenika u svibnju i lipnju zbog velike koncentracije ispita i zaključivanja svih predmeta u istom razdoblju. Učenicima ćemo pomoći da do kraja četvrtog razreda jasno znaju u kojem se smjeru žele profesionalno razvijati tako što ćemo im pomoći u identifikaciji talenata i onoga što su njihove prirodne snage, razumijevanju vlastitoga temperamenta i karakternih specifičnosti – rekao je Šimičić.

Dodatno će, pak, kod učenika razvijati komunikacijske vještine, javni nastup, vještine digitalnog marketinga, poduzetništvo, volontiranje, humanitarni rad, održavati tečajeve samoobrane, pružanja prve pomoći, edukaciju iz pravilne i zdrave prehrane, voditi dramsku skupinu, sportske aktivnosti, baviti se novinarstvom, održavati kvizove, večeri matematike, organizirati posjete kazalištima i kinu, odlaske u restorane – pravila ponašanja/bonton, retoričku grupu, panel-rasprave, dane karijera, poduku iz financijske inteligencije te domaćinstvo. Učenici će imati i mogućnost pomoću anonimnih anketa utjecati na nastavu, nastavnika i školu te mijenjati ono što može biti bolje. Godišnja školarina je 3240 eura, odnosno 270 eura mjesečno.

Preuzeto s Jutarnji.hr, autor: Nikola Patković/Jutarnji list

Pročitajte više